Student Core Team


Dev

Bhaskar

Sood

Kunal

Kumar

Rachit

Singh

Arshdeep

Thakur

Ayush

Aahana

Astha

Nayyar

Harshita

Priya

Tanu

Tomar

Manshi

Singla

Ashima

Pillay

Nitin

Raj

Shubham

Dev

Sundram

Katoch

Sharan

Rana

Amit

Verma

Avinash

Anwar

Khursheed

Kumar

Ayush

Kumar

Pawan

Katoch

Pallawi

Raj

Dev

Suman

Ekta

Web Development Team


Verma

Yash

Raj

Deepak

Dev

Bhaskar

Kumar

Arun

Katoch

Ankit

Singh

Amitoj

Shukla

Praveen

Jain

Kanha

Mittal

Sachin